FSC認証済み木材製品の販売、及、使用原材料の調達管理に関する
GOKA LIMITED 有限会社の方針 (FSC-C134785)

FSCのルールにもとづいて、私たちの会社は自然環境を守っています。

GOKA LIMITED(有)は自発的に下記義務を負います。

FSC CoC認証による国際基準、法律、その他の要求を実行します。
FSC認証材料で生産する権利のあるFSC認証メーカーから買収されたFSC認証製品を販売します。FSC認証されていないソースからの買収木材の調達管理を独力で実行します。

以下の許容できない活動に直接的または間接的に関与していない組織との 関係のみを認める:

a) 違法伐採、または違法な木材または林産物の取引

b) 森林施業における伝統的権利及び人権の侵害

c) 森林施業における高い保護価値(HCV)の破壊

d) 森林から人工林または森林以外への土地利用への重大な転換

e) 森林施業における遺伝子組換え生物の導入

f) 国際労働機関(ILO)中核的労働基への違反 (1998年の労働における基本的
原則及び権利に関する ILO 宣言の定義に従う)

証明書

FSC認証商品迷彩

FSC認証材グループ FSC 表 示 FSC 管 理 シ ス テ ム 樹種 FSC 原 材 料 分 類
商品名
1 W1.1
原木 (丸太)
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
2 W3.6
木材粒/ペレット
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
3 W5.1
太鼓&ズバ板
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
4 W5.2
厚板
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
5 W5.3
角材
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
6 W5.4
原板
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
7 W5.7
寄木細工材料
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
8 W6.1
かんな木材
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
9 W6.2
その他の木材 と製材品
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
10 W6.3
完成板
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
11 W8.1
合板
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
12 W8.2
ウッドチップボード
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
13 W8.3
ハードボード
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
14 W9.1
FJ材
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
15 W9.5
フリーボード
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
16 W9.6
集成角材
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
17 W11.8
成形品
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
18 W13.5
デッキ
FSC 100%
FSC Mix
FSC CW
トランスファー•システム 赤松 (Pinus sylvestris); シベリア唐松 (Larix sibirica); エゾ松 (Picea abies); シベリア・スプルース (Abies sibirica); シベリア紅松 (Pinus sibirica); 白樺 (Betula pendula); 楢 (Quercus robus) FSC 100%
FSC Mix
FSC CW